Search

Art 192 יום צילום בגלריית

עשר נשים יוצרות, גליליות, חברו יחד למיזם באוירה הקסומה של עכו העתיקה, בין הנמל למנהרת הטמפלרים, במבנה היסטורי המדבר בעד עצמו, בו יוצרות ומציגות למכירה עבודות יד מקוריות .

הוזמנתי לצלם את שער הכניסה לגלריה ומתוך הגלרייה עצמה (שנפתחה לא מזמן) .
254 views0 comments